Arsip dahat mabuat. Wraspati, 24/1/2019

Kamis, 07 Februari 2019

Arsip dahat mabuat. Wraspati, 24/1/2019

 

Arsip dahat mabuat pisan kaange surat mekudang-kudang parikrama utawi pemargin kauripan, lembaga miwah wangsa.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali keangganin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis kasinarengin makesami arsiparis jagi mecikan arsip sane wenten ring Dinas Kearsipan lan Perpustakaan Provinsi Bali, santukan arsip dahat mabuat pinake unteng gatra sane madruwe kawigunan ngewantu aktivitas administrasi mangda danganan kepanggihin yening kabuatang.

Manut pitutur arsiparis sane kacunduk daweg punika mawosang busana nenten dados pikobet yening jagi mecikang arsip.dening arsip madruwe kawigunan ninggilang aktivitas administrasi,piranti pamutus, pinaka bukti , pasumeken, wit  informasi lan wahana komunikasi, siosan punika madruwe kawigunan primer lan sekunder.

Sane pinih mabuat kabaosang arsip sane sampun kabecikang ngawenang iraga demen, seneng lan aman, asapunika kabaos. poer