Nincapang kawagedan nguacen ring alit alit

Jumat, 08 Februari 2019

Nincapang kawagedan nguacen ring alit alit (3/2/2019)

Kakirangan nguacen buku ring aab jagat mangkin ngawetuang kaon ring kualitas lan mutu pendidikan sane jagi rauh. Yaning kawenteman puniki tuna kapraktyaksayang saking mangkin kantos benjangan ring sajeroning pendidikan tan prasida ngamolihang kasidian lan kemajuan sane becik. Mawinan sumber daya manusia (SDM) sayan lami sayan rered kualitasipun. Sinalih tunggil utsaha sane kalaksanayang  Dinas Kearsipan lan Perpustakaan Provinsi Bali ring Bidang  Layanan, Otomasi Arsip dan Perpustakaan ngelaksanayang layanan perpustakaan keliling sane magenah ring lapangan Puputan Margarana Renon Denpasar sabilang rahina RediteSeosan nincapang kawagedan nguacen ring para jana lan alit-alit taler matetujon nyobiahang informasi ke masyarakat majalaran buku-buku lan pustaka sane seosan. Sane pinih mabuat wantah nincapang kawagedan nguacen lan nglimbakang rasa tresna ring buku. (soas)