Pangrauh Pemustaka Ke Perpustakaan Pura Besakih

Rabu, 20 Februari 2019

Perpustakaan pura Besakih ngranjing perpustakaan khusus riantuk buku-buku makehan dagingnya nganenin parindikan agama lan budaya utamanipun budaya Bali. Asapunika kawentenan perpustakaan pura Besakih ngranjing OPD Dinas Kearsipan lan Perpustakaan Provinsi Bali.

Nganenin jam layanan kamargiang ngarahina sajabaning rahina mahottama lan rahina prai nasional layanan kasineb. Manut sinalih tunggil pakarya layanan, I Wayan Budiarta maosang akeh pangrauh pemustaka kirang langkung fluktuatif pisan mapiteges pemustaka rame pangrauhnyane  yaning wenten upacara yadnya minakadi nuju rahina Siwa Latri, Purnama Kedasa, Panca Bali Krama, lan Eka Dasa Ludra taler yaning wenten parikrama parindikan budaya sane seosan. Sakewanten yaning rahina biasa pangrauh pemustaka dahat arang pisan bilih-bilih tan wenten sane rauh. Asapunika kabaosang ring Kepala Seksi Automasi Dinas Kearsipan lan Perpustakaan Provinsi Bali, I Made manik Astrawan kasarengin olih makudang staf dane daweg ngrauhin ring genah punika nuju rahina Anggara (19/2).

Kacingak saking fasilitas kantun kirang. Bilih-bilih ring zaman Teknologi Informasi patut kawewehin antuk jaringan Wi-Fi mangda para jana ngamolihang informasi manut sane kabuatang. Driki kabuatang uratian pemerintah daerah utamanipun pemerintah daerah Bali mangde gelis tanggap ring kawentenan perpustakaan sajeroning nglimbakang layanan majeng para jana.

Mawaketan ring fasilitas Wi-Fi taler ageng pisan panglimbaknya santukan seosan pura Besakih pinaka pura paling ageng ring Bali taler pinaka objek wisata dunia sane karauhin olih wisatawan ngarahina. Yaning wisatawan jagi nyiarang langsung kawentenanipun ring Besakih punika dahat dangan pisan tur kawentenan puniki ngawetuang promosi pariwisata Bali ke dura negara.(soas)